Monday, 23 July 2007

Norway, Norge

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt, over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
,så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet
det fra nød til seier
også vi når det blir krevet,
for dets fred slår leir


Posted by Picasa

5 comments:

Patty said...

Beautiful photos. Thanks for sharing.

Martin Stickland said...

Wow! You have some lovely photos here and I like the web page header grahic. Do you know, I thought that if I say that crabs speak in Dutch then a Dutch person may spot that and tell me that they don't! tee hee!

Seeking Simplicity said...

Welcome to blogspot. And I love your photos.... they are so beautiful...

Have a super week!

Angela

somepinkflowers said...

your photos
take my breath away!

the light, the color, the subjects...

thanks for sharing!

:-)

reader Wil said...

Somepinkflowers Thank for your comment. I tried to leave one on your blog but couldn't. The URL was not right You have a fine blog and beautiful photos.